Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên

Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên 
Tag: Luat thue tai nguyenluat thue