Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường cần thu đúng và đủ

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật là để nhằm tạo động lực phát triển kinh tế toàn diện và bền vững. Trên địa bàn huyện có rất nhiều công trình đang thi công, như các công trình thủy điện, thủy lợi, xây dựng, giao thông ….Trong đó, nhiều công trình tận dụng nguồn vật liệu tại chỗ như cát, sạn, đá xây dựng để đưa vào xây dựng công trình mà không cần phải mua, khai thác ở nơi khác chuyển đến. Như vậy, xét về mặt kinh tế, các doanh nghiệp đã giảm được giá thành sản xuất, hạ thấp chi phí đầu tư và đương nhiên nâng cao được tỷ suất lợi nhuận. Đây là lợi thế so sánh mà nhiều doanh nghiệp khác, địa phương khác khó có được.

Nguồn tài nguyên nêu trên do địa phương quản lý, nó gắn liền với môi trường, sinh thái, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Do vậy, cần phải được quản lý chặt chẽ và được quy hoạch cụ thể, chi tiết, ở đâu được khai thác, sử dụng cho nhu cầu xây dựng và được thu đúng, thu đủ thuế Tài nguyên và phí bảo vệ môi trường; ở đâu phải được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm khai thác trái phép.
Doanh nghiệp nào khai thác phải đăng ký, lập dự án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt khai thác; kê khai sản lượng khai thác với chính quyền địa phương và Chi cục thuế sở tại để nộp Thuế Tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Thuế Tài nguyên và Nghị định số 74/2011/NĐ-CP, ngày 25/8/2011 của Chính phủ.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc quản lý và thực hiện nguồn thu này của địa phương đối với các ngành chức năng được giao chưa được đến nơi, đến chốn, lãng phí nguồn tài nguyên và bỏ sót nguồn thu góp phần tăng thu cho ngân sách. Một số doanh nghiệp khai thác, tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có thì cố tình né tránh viêc nộp thuế Tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên tại chỗ, không đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và địa phương.
Tag: Luat thue tai nguyenluat thue