Thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản

Câu hỏi:

Việc kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo về môi trường đối với khai thác khoáng sản như thế nào?

Trả lời: 
Tại Khoản 2.4 Điểm 2 Điều 3 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công, không có giấy phép tài nguyên, nhưng trong quá trình thi công có phát sinh sản lượng tài nguyên khai thác tiêu thụ (như nhận thầu nạo vét kênh, mương, hồ, đầm có phát sinh sản lượng cát, đất, bùn bán ra; khai thác đá dùng chế biến làm vật liệu xây dựng thi công công trình) thì đều phải khai, nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế địa phương khai thác tài nguyên”
Tại Điểm 1 Điều 3 Thông tư 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính quy định: “Cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản tận thu phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu. Mức thu phí đối với khai thác khoáng sản tận thu theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP.”
Và tiết 2 Điểm 3 của Thông tư này quy định: “b) Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản, nhưng có chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo chuyên ngành đã đăng ký mà thu được khoáng sản (ví dụ thu được cát trong quá trình nạo vét lòng sông, thu được đá trong quá trình xây dựng các công trình thủy điện hoặc xây dựng các trường bắn);Các trường hợp khác không thuộc quy định tại điểm a) và b) khoản 2 Điều này thì không được áp dụng theo mức phí đối với khai thác khoáng sản tận thu.”
Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp sử dụng đá, cát, sỏi tận dụng tại công trường thi công để thực hiện công trình theo quy định của pháp luật hiện hành thì đơn vị phải kê khai và nộp thuế, phí tương ứng với khối lượng tài nguyên khai thác theo quy định của Luật Thuế tài nguyên và Pháp lệnh Phí bảo vệ môi trường.