Tăng thuế tài nguyên từ 1.2.2014

gày 31.12, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 18228/BTC-CST gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương về việc tăng thuế suất thuế tài nguyên.

Tăng thuế tài nguyên từ 1.2.2014
Từ 1.2.2014, thuế suất tài nguyên nước dùng sản xuất thủy điện tăng gấp đôi, từ 2% lên 4%
Đối với nhóm khoáng sản kim loại:  Sắt tăng từ 10% lên 12%; Ti-tan  từ 11% lên 16%; Vonfram, antimoan từ 10% lên 18%; Đồng tăng từ 10% lên 13%.
Đối với nhóm khoáng sản không kim loại: Đá, sỏi: tăng từ 6% lên 7% (cho phù hợp mức thuế suất của đá nung vôi và sản xuất xi măng); Cát tăng từ 10% lên 11%; Cát làm thủy tinh, tăng từ 11% lên 13%; Đất làm gạch, tăng từ 7% lên 10%; A-pa-tít (apatit): tăng từ 3% lên 5%;Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò: tăng từ 5% lên 7%; Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên: tăng từ 7% lên 9%; Than nâu, than mỡ: tăng từ 7% lên 9%; Than khác: tăng từ 5% lên 7%.
Đối với nước dùng sản xuất thuỷ điện tăng từ 2% lên 4%...
Việc triển khai áp dụng kê khai và nộp thuế tài nguyên theo mức thuế suất thuế tài nguyên mới kể từ 1.2.2014.
Tag: Luat thue tai nguyenluat thue