Đề nghị thay đổi giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng trong sản xuất thủy điện

Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Linh Linh cho rằng, việc nộp thuế tài nguyên nước cao hơn giá bán điện bình quân gây nhiều khó khăn cho chủ đầu tư các nhà máy thủy điện. Công ty nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chuyên môn để xem xét lại việc quy định giá tài nguyên nhưng chưa nhận được hồi âm.
Công ty cổ phần Thủy điện Linh Linh là chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Khóa 3, công suất 18 MW được xây dựng tại huyện Văn Bàn, Lào Cai. Theo Thông tư 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009, chủ đầu tư các nhà máy thủy điện phải nộp thuế tài nguyên nước thiên nhiên căn cứ vào giá bán điện thương phẩm bình quân do Bộ Tài chính ban hành từng năm. Thế nhưng căn cứ vào bản tính thuế tài nguyên qua các năm 2010, 2011, 2012 và giá bán điện bình quân của các năm này thì giá bán điện bình quân thực tế của công ty thấp hơn nhiều so với giá tính thuế tài nguyên. Đơn cử, giá tính thuế tài nguyên mà Bộ Tài chính công bố từ ngày 1/7/2012 đến 22/12/2012 là 1.437đ/kw, trong khi đó giá bán điện bình quân năm 2012 là 946đ/kwh.
Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Linh Linh cho rằng, việc nộp thuế tài nguyên nước cao hơn giá bán điện bình quân gây nhiều khó khăn cho chủ đầu tư các nhà máy thủy điện. Công ty nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chuyên môn để xem xét lại việc quy định giá tài nguyên nhưng chưa nhận được hồi âm. Công ty đề nghị, nên tính thuế tài nguyên phải nộp bằng 2% số tiền thực tế phát điện thu được (doanh thu thực tế). Ba năm qua, Công ty phải kê khai, nộp số tiền 1.257.514.550đ là vô lý. Hiện công ty vẫn nợ cơ quan thuế khoản này và đề nghị xóa nợ.
Tag: Luat thue tai nguyenluat thue